Лайфхаки

Відображення нематеріального активу в формі 20-ОПП

Щодо обов’язків платника податків, то законодавство містить чіткі норми:
Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцями обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку.

Об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку зі сплати податків та зборів. (п. 22.1 ст 22 ПКУ)

У повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду в продовж 10 робочих днів від дати набуття права володіння або користування або передачі в користування.

Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 не встановлено жодного критерію для звільнення від повідомлення, а ні вартісного обмеження, чи строку використання придбаного активу, чи критерію матеріального чи нематеріального.

Таким чином, платник податків повинен в десятиденний робочий термін повідомити податкову за основним місцем реєстрації про придбання, створення, або взяття в оренду будь якого активу використання якого пов’язано з виникненням обов’язку зі сплати податків та зборів.

У бухобліку ліцензії на право здійснення окремих видів діяльності визнаються нематеріальним активом в залежності від строку їх використання (більше чи менше року) та вартості. Такий висновок випливає з п. 4, 5 П (С)БО 8; п. 1.2, пп. 1.3.6 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 16.11.09 р. № 1327. Відображаються ліцензії у складі інших нематеріальних активів (п. 5 П (С)БО 8).

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Податкового Кодексу. (п.п. 63.3.ст 63 ПКУ).

Ліцензія на використання радіочастотним спектром на пряму пов’язана зі збором — Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України.

Об'єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм. (п.п. 254.3. ст. 254 ПКУ).

Таким чином, необхідно повідомляти ДПС про отримання нематеріального активу у вигляді Ліцензії та засобів й пристроїв пов’язаних з нею.

Рекомендований Довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах.

Нажаль, Довідник Tipi_obekt_v_ не містить ні точної ні тотожної назви — «Ліцензія», «Смуги радіочастот», «Радіоелектронний засіб» та «Випромінювальний пристрій».

Порядком 1588 від 09.12.2011 передбачено, що під час надання повідомлень застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об'єкт оподаткування — що дає можливість вибору декілька варіантів — «152"-"ЗАСІБ ПЕРЕСУВНОЇ МЕРЕЖІ» або «154"-"ВУЗОЛ ЗВ’ЯЗКУ», або назву будівлі де знаходяться вище пойменовані засоби та пристрої.

Стосовно типу об'єкта оподаткування — «Ліцензія» чекаємо відповіді податківців в індивідуальній консультації.

За неподання Форми № 20-ОПП, встановлена відповідальність у вигляді штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 1020 гривень.

У разі не усунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на цих осіб у подвійному розмірі.

За неподання форми № 20-ОПП у суб'єкта господарювання зростає ризик потрапити до переліку ризикових платників податків.

Це, у свою чергу, призводить до блокування податкових накладних, проблем із реєстрацією РРО, акцизних складів та отриманням ліцензій на торгівлю і зберігання пального.
UA